Az európai textil-ruha-cipő-bőripari szektorális szociális párbeszéd tanácsának ülése, 2016.november 21.

2016/11/24

Az Európai Textil, Ruha Ágazati Párbeszéd Tanácsának ülésésén a résztvevők a követklező napirendi pontokat tárgyalták meg:

1. A 2016. júniusi értekezlet jegyzőkönyvének elfogadása

2. Az EU Növekedésért felelős Bizottsága (DG GROW) új irányvonalat hirdetett a képességek fejlesztésére. Hogyan tud ehhez a Textil, Ruha, Bőr, Cipő ágazat is hozzájárulni? "New Skills Agenda: A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills"

3.A Textil, Ruha, Bőr, Cipő ágazat irányai a 4. ipari forradalom felé: Innovációs és Kutatási Stratégia

5. A Növekedés Bizottság akciói és  tevékenysége a Szellemi Tulajdon védelméért. A Textil, Ruha, Bőr és Cipő ágazat hozzásjárulásának lehetőségei - vita

6. Futó ágazati pályázatok - CSR kockázatelemzés, módszertan fejlesztése, becvezetés és terjesztése a Textil, Ruha ágazatban

                                                - Európai Szociális Párbeszéd a Textil, Ruha ágazatban - helyzetkép, stratégiai elemzés, eredmények, jövőkép

7. Szociális Jogok európai pillére

8. COP 21: A Párizsi Egyezmény ratifiklásának következményei a szektorra

9..2017-es értekezlet idöpontjai

10. Egyebek

Az értekezleten a KÁPB társelnökei vettek részt, munkaadói oldalról Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia, munkavállalói oldalról Keleti Tamás.