MKSZ közgyűlés 2022.05.18. - MEGHÍVÓ

2022/05/03

M E G H Í V Ó

a Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ) közgyűlésére

 

Időpont:          2022. 05.18. (szerda) 15:00-17.30 óra

Helyszín:         Főőrség Kávéház, Miklós terem, Budavári Palota (1014 Budapest, Szent György u.)

 

A közgyűlés napirendi pontjai:
 

 1. Elnöki megnyitó
   
 2. Az MKSZ 2021. évi és az Elnökség által elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolójának megvitatása
   
 3. Az MKSZ 2021. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
   
 4. Az MKSZ 2022. évi tervei
   
 5. Egyebek

Megtisztelő megjelenésére feltétlenül számítunk.
Kérjük, hogy akadályoztatás esetén meghatalmazotti képviseletéről gondoskodni szíveskedjen, hogy szavazati jogát gyakorolhassa.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre 2022.május 18-án 15:30-kor kerül sor az eredetileg meghirdetett helyszínen és napirendi pontokkal.

Budapest, 2022. 04. 25.

Üdvözlettel:
 

Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia

elnök s.k.