MKSZ Közgyűlés

2018/04/21

M E G H Í V Ó

 

a Magyar Könnyűipari Szövetség közgyűlésére.

Időpont: 2018. május 3. 15:00 óra

Helyszín: 1103 Budapest Gyömrői út 86. (Tárgyaló)

 

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

1.     Az MKSZ Felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása
 

2.     Az MKSZ 2017. évi egyszerűsített beszámolója és pénzügyi helyzete
 

3.     Az MKSZ 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
 

4.     2018-as tervek
 

5.     Egyebek

 

Megtisztelő megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy akadályoztatás esetén képviseletéről gondoskodni szíveskedjen, hogy szavazati jogát gyakorolhassa.

Budapest, 2018. 04. 19.

Üdvözlettel:
 

Dr Kokasné Dr. Palicska Lívia

elnök