MEGHÍVÓ - Közgyűlés, 2023

2023/04/27

M E G H Í V Ó
a Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ) közgyűlésére

Időpont:          2023.05.23. (kedd) 14:30 óra

Helyszín:         INNOVATEXT Zrt. 1103 Budapest, Gyömrői út 86. (tárgyaló)

A közgyűlés napirendi pontjai

 1. Elnöki megnyitó
   
 2. Az MKSZ 2022. évi és az Elnökség által elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolójának megvitatása és 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
   
 3. Az MKSZ új Elnökségének megválasztása
   
 4. Az MKSZ 2023. évi tervei
   
 5. Egyebek

 

Megtisztelő megjelenésére feltétlenül számítunk. 

Kérjük, hogy akadályoztatás esetén meghatalmazotti képviseletéről gondoskodni szíveskedjen, hogy szavazati jogát gyakorolhassa.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlésre 2023. május 23-án 15:00 órakor kerül sor, az eredetileg meghirdetett helyszínen és napirendi pontokkal.

Budapest, 2023.04.27.

Üdvözlettel:
 

Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia
elnök