Az európai textil-, ruha-, cipő- és bőripari szektorális szociális párbeszéd tanácsának közös ülése 2016. június 21-én

2016/06/22

Az Európai parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága uniós szinten idén júniusa hirdette meg a szektorális szociális párbeszéd következő ülését, arra kérve a szociális partnereket, hogy a napirendi pontjokoz kapcsolódóan ismertessék az ülésen véleményeiket. Általános gyakorlat, hogy a tripartit  ülésen elhangzó nézeteket a Parlament figyelembe veszi,  mielőtt jelentés vagy vélemény készül bármely fontos kérdésről.

Idén először tartott közös rendezvényt az európai  textil- ruha-, bőr- és cipőipari ágazat munkaadói és munkáltatói oldala. A 2016. június 21-i Európai Szociális Párbeszéd Bizottsági közös ülésére meghívást kaptak a szektorok meghatározó európai szintű és nemzeti szakmai szervezeteinek valamint szakszervezeteinek képvisleői. A munkaadói oldalt az európai textil és ruhaipari szövetség, az EURATEX, a bőripari szövetség, a COTANCE, a cipőipari szövetség, a CEC, valamint számos európai ország munkaadói szervezete, és gyártó vállalkozása képviselte. A munkavállalói oldalon az IndustriAll és több ország ágazati szakszervezete képviseltette magát.

Magyarországról az ülésen munkaadói oldalról Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia, az MKSZ elnöke, és munkavállalói oldalról Keleti Tamás, valamint Zöldi Lajos vettek részt.

Az európai szociális párbeszéd jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 151–156. cikke. Az európai szociális modell alapvető alkotóeleme a szociális párbeszéd, amelyet a szerződésben az amszterdami reformmal ismertek el teljes egészében. A szociális partnerek (a vezetőség és a munkavállalók képviselői) ennélfogva aktívan részt vesznek az európai szociálpolitika kialakításában.

Információk az európai szintű szociális párbeszédről a textil szekorban itt érhetőek el.

Az ülés napirendi pontjai itt olvashatóak. A ülésen elfogadásra került a 2015. november 30-i ülés jegyzőkönyve, amelynek tervezetét a meghívóhoz mellékelték: itt letölthető.