Az Európai Bőripari Szövetség (COTANCE) és az industriAll Europe áttekinti a Szociális és Környezetvédelmi Jelentés projektjének eddigi eredményeit - Sajtóközlemény

2019/07/15

A SER 2020 projekt, melynek keretén belül elkészül a 2020-as Európai Bőripari Szociális és Környezetvédelmi Jelentés, a következő partnerszervezetek képviselői által irányított bizottságból áll: Olaszország (UNIC), Spanyolország (ACEXPIEL), Franciaország (FFTM), Németország (VDL), Egyesült Királyság (Leather UK), Magyarország (MKSZ), Románia (APPBR), Portugália (APIC), az Európai Unió szociális partnereivel közösen; az industriAll Európai Szakszervezet és az Európai Bőripari Szövetség (COTANCE).

A feladat a 2016-2018-as időszak szociális és környezeti teljesítmény adatainak összegyűjtése, az európai bőrfeldolgozó üzemek reprezentatív mintájából. Ezekből készül majd el a második Európai bőripari szociális és környezetvédelmi jelentés. A 2012-es jelentés folytatásaként nemcsak a bőrgyártók szociális és környezetvédelmi teljesítményének fejlődését elemzi majd, hanem az EU bőripara által fejlesztett eszközöket is, melyek előrelépést jelenthetnek a fenntarthatóság útján. Ez magában foglalja a Termék Ökológiai Lábnyom Kategóriájának Szabályait (Product Environmental Footprint Category Rules – PEFCR) a bőrtermékekkel kapcsolatban, és az Online Interaktív Kockázatelemzési eszközt (On-line Interactive Risk Assessment – OiRA) a bőrgyártók munkavédelmi kockázatainak vizsgálatára.

A projekt keretén belül számos országban workshopok kerülnek megrendezésre, a szociális partnerek nemzeti szintű közös problémáinak megoldásával kapcsolatban.

A nemzeti és vállalati szintű adatgyűjtés, melyet a COTANCE fog feldolgozni, megkezdődött. A kitöltött kérdőívek anonimizálásra kerülnek az adatok összesítése előtt. A cél minden egyes résztvevő országból reprezentatív minta gyűjtése, melyből érvényes következtetéseket lehet majd levonni az Európai Unió bőriparára vonatkozólag.

Az Irányítóbizottság az industriAll Europe épületében ülésezett július 8-án, Brüsszelben. A bizottság összességében elégedett az eddigi eredményekkel, de szeretné felhívni a szektor azon cégeinek figyelmét, akik még nem küldték vissza a kérdőívet, hogy ne késlekedjenek annak benyújtásával. A projektpartnerek felkészülten várják, hogy segítséget nyújthassanak az azt igénylő vállalatoknak.

A következő irányítóbizottsági ülésre november 18-án kerül sor.

 

Projektinformációk:

Koordinátor: COTANCE

Társkoordinátor: industriAll European trade union

Partnerek: ACEXPIEL (Spanyolország), APIC (Portugália), APPBR (Románia), FFTM (Franciaország), FV TBSL (Ausztria), MKSZ (Magyarország), SG (Svédország), UKLF (UK), UNIC- Concerie Italiane (Olaszország), VDL (Németország).

Weboldal: http://www.euroleather.com/socialreporting/

Az Európai Bizottság támogatásával.

A sajtóközlemény tartalmáért kizárólagos felelősség a szerzőt terheli. Nem az Európai Unió véleményét képviseli. Az Európai Bizottság nem felelős az ebben foglalt információk felhasználásáért.