Egyéni védőeszközök

Az egyéni védőeszközök a legkülönbözőbb területeken kerülnek felhasználásra, így számos minőségi követelménynek és funkcionális elvárásnak kell eleget tenniük. Az egyéni védőeszközökre (EVE) vonatkozó 2016/425/EU rendelet (amely a korábbi 89/686/EGK uniós irányelvet váltotta fel) meghatározza azokat az alapvető biztonsági követelményeket, amelyeknek az EVE meg kell, hogy feleljen a felhasználók egészségvédelmének és biztonságának biztosítása érdekében. Az ilyen védőeszközök csak CE megfelelőségi jellel kerülhetnek forgalomba, meg kell felelniük az irányelvben, majd az átmeneti időszakot követően a rendeletben megfogalmazott követelményeknek.

Hazai vizsgáló és tanúsító szervezetek

Textil  ruha EVE, védőkesztyű, stb. vizsgálat és tanúsítás

Hazánkban védőruhák, fej- kéz- és karvédő eszközökEK típusvizsgálatára, EK típustanúsítására és ellenőrzésére kijelölt és bejelentett (notifikált) szervezet az INNOVATEXT Zrt (azonosító szám:1523). Tanúsítóhelyének alapvető célja hazai és nemzetközi szinten is elismert egyéni védőeszköz (a továbbiakban EVE) megfelelőség-tanúsítási rendszer működtetése a 18/2008 (XII.3) SZMM rendeletnek (a 89/686/EGK Irányelvnek), valamint az MSZ EN 45011:1999 és MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 számú szabványnak megfelelően. Az INNOVATEXT Zrt. Tanúsítóhely megfelelőség-tanúsítással kapcsolatos szolgáltatásait a védőruhákra és védőkesztyűkre vontakozó, jogilag szabályozott - kötelező  - területen minden ügyfél igénybe veheti. További információ: INNOVATEXT Zrt

Bőr, lábbeli EVE  vizsgálat és tanúsítás

BIMEO - Információ itt

Egyéb, könnyűiparhoz kapcsolódó tanúsító szervezetek:

Mádi és Társa - Információ itt

GÉPTESZT - Információ itt

Kutatás, projekteredmények

www.protexsafe.hu

www.safeinwork.hu